NILAI, 18 Disember 2021 – Telah dilancarkan Tabung USIM Prihatin (Bantuan Banjir) yang telah melanda baru-baru ini. Tabung ini ditubuhkan bagi mengumpuldana bantuan untuk disumbangkan kepada mereka yang terjejas akibat banjir dari kalangan alumni dan orang awam.

Untuk Menyumbang