2024 TAKWIM

   JANUARY

 • Bengkel Perancangan Strategik Pusat Alumni dan Kerjaya

 • UKJK

 • Lawatan Syarikat Alumni

   FEBRUARY

 • Lawatan Penanda Aras (UM,UKM)

 • Lawatan Syarikat Alumni

 

   MARCH

 • Majlis Iftar Alumni USIM 2024

 

   APRIL

 • Buletin imPAK Edisi 1/2024

 • To-Gather Alumni @ Banking bersama Chapter FEM

 • Jamuan Hari Raya Alumni USIM 2024

   MAY

 • Kursus Jabatan Berkaitan Inaq (Sempena Hari Bekerja)

 • To-Gather Alumni Chapter USIM

   JUNE

 • Mesyuarat Penyelarasan Alumni Kehormat USIM

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kebolehpasaran Graduan, Kerjaya, Alumni dan Keusahawanan

 • Jaulah Kesukarelawanan, Terengganu

 • Inspirational Talk Alumni USIM

   JULY

 • Pelancaran Alumni USIM Chapter Selatan 

   AUGUST

 • Buletin imPAK Edisi 2/2024

 • Sambutan Hari Alumni USIM

   SEPTEMBER

 • To-Gather Alumni USIM Chapter Utara

   OCTOBER

 

 • Mesyuarat Pemilihan Anugerah Khas Kepimpinan Alumni dan Anugerah Khas Keusahawanan Universiti 2023

 • Inspirational Talk

   NOVEMBER

 • Buletin imPAK Edisi 3/2024

 • Pembukaan Kaunter Portal Alumni (sempena konvokesyen)

   DECEMBER

 • Mesyuarat Penyelarasan Alumni Kehormat USIM

 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Kebolehpasaran Graduan, Kerjaya, Alumni dan Keusahawanan

 • Buletin imPAK Edisi 3/2024