Amanat Naib Canselor telah diadakan bersempena tahun akhir mahasiswa yang telah berlangsung di Dewan Tuanku Canselor pada 5 Disember 2018.