NILAI, 18 Disember 2021 – Telah berlangsung USIM Alumni All Stars Friendly Match di Pusat Sukan USIM.