2021 TAQWIM

   JANUARY

 • Pembangunan Kerjaya (Finishing School)
 • Program GIG Economy
 • Pembangunan dan Penghantaran Kertas Kerja GE 2021
 • 1 Fakulti 1 Pro-Jaya
 • Jalinan Ukhuwah
  (Bank, Syarikat Swasta, PTD, Akademia, Perguruan, Kaunselor)

   FEBRUARY

 • Program GIG Economy
 • Pengumpulan Data SKPG KPT
 • Tahsin Alumni (Majlis Tahlil dan Yaasin)
 • Program Chapter Alumni USIM

   MARCH

 • Program GIG Economy
 • Data SKPG KPT
 • 1 Fakulti 1 Pro-Jaya
 • Debat MU’IN
 • Program Komuniti Pintar Alumni USIM

   APRIL

 • Program GIG Economy
 • Program GE 2021
 • Karnival Sukan Alumni USIM
 • Pelancaran Chapter Lembah Klang

   MAY

 • Bengkel GE 2021
 • Program GE 2021
 • 1 Fakulti 1 Pro-Jaya
 • Program Chapter Alumni Utara

   JUNE

 • Mesyuarat Jawatankuasa GE, Alumni, Kerjaya dan Keusahawanan
 • Program GIG Economy
 • Program GE 2021
 • Hi-Tea Alumni Chapter Antarabangsa dan Postgrad

   JULY

 • Program GIG Economy (Grafik)
 • Program GE 2021
 • Program Profesional Graduan
 • Program 1 Fakulti 1 Pro-Jaya
 • Program ‘Always Be Healthy (Al-Hayah As-Salimah)
 • Program Komuniti Pintar Alumni USIM

   AUGUST

 • Program 1 Fakulti 1 Pro-Jaya
 • Sambutan Hari Alumni (Open Dayy, K.A.M.U.S, Showcase & Debat Alumni)
 • Program Wacana Alumni (WASIM)

   SEPTEMBER

 • Program GIG Economy (Freelance)
 • Program GE 2021
 • Program “Go Green Alumni” (USIM Indah dan Endah)
 • Program Chapter Alumni USIM  Selatan

   OCTOBER

 • Program GIG Economy (Fotografi)
 • Hari Kesedaran GE 2021 (Minggu Kesedaran SKPG oleh Fakulti – Host/Tahun)
 • Program 1 Fakulti 1 Pro-Jaya

   NOVEMBER

 • Hari Kerjaya USIM @ eTARGET USIM
 • Program GIG Terjemahan
 • Pelaksanaan Program GE 2021
 • e-Buletin & Penerbitan Alumni
 • Program Chapter Alumni USIM Pantai Timur

   DECEMBER

 • Program 1 Fakulti 1 Pro-Jaya
 • Program Komuniti Pintar Alumni USIM
 • Program Chapter Alumni USIM