Wall of Fame Alumni

Merupakan satu tempat untuk menonjolkan kejayaan para alumni sertamenghargai usaha mereka yang terdiri daripada pelbagai bidang & latar pengajian yang berbeza agar ianya boleh dicontohi oleh mahasiswa/i yang bakal bergraduasi sedikit waktu lagi